عطایای‌ ماه‌ رمضان‌

پیغمبر گرامی‌ اسلام‌ (ص‌) فرمود: در ماه‌ رمضان‌ به‌ امت‌ من‌ پنج‌ چیز عطا شده‌ است‌، که‌ قبل‌ از من‌ به‌ امت‌ هیچ‌ پیغمبری‌ از طرف‌ باری تعالی‌ داده‌ نشده‌ است‌:

 

عطای‌ اول‌: اینکه‌ در شب‌ اول‌ ماه‌ رمضان‌ خداوند با نظر لطف‌ به‌ سوی‌ آنها نگاه‌ کند و کسی‌ را که‌ خداوند با نظر لطف‌ نگاه‌ کند هرگز او را عذاب‌ نفرماید.

 

عطای‌ دوم‌: اینکه‌ بوی‌ دهان‌ آنان‌ در شامگاهان‌ در حضور خداوند عزّ و جل‌ از بوی‌ مشک‌ پاکیزه‌تر می‌باشد.

 

عطای‌ سوم‌: اینکه‌ ملائکه‌ برای‌ آنان‌ در شب‌ و روزشان‌ طلب‌ آمرزش‌ می‌کنند.

 

عطای‌ چهارم‌: اینکه‌ خدای‌ عزّ و جل‌ به‌ بهشت‌ فرمان‌ می‌دهد که‌ برای‌ بندگان‌ من‌ آمرزش‌ بخواه‌ و خود را برای‌ بندگان‌ من‌ آراسته‌ کن‌ پس‌ نزدیک‌ است‌ که‌ رنج‌ و آزار دنیا از آنها برود و وارد بهشت‌ من‌ و کرامت‌ من‌ گردند.

 

 عطای‌ پنجم‌: اینکه‌ در شب‌ آخر ماه‌ مبارک‌ رمضان‌ همه‌ گناهانشان‌ آمرزیده‌ شود.

/ 1 نظر / 7 بازدید
سفیرجزیره مجنون

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. دعوتید به سفری برمدار عشق.... البته آنهایی که به غیرتشان بر می خورد مطالب ما را نخوانند...! .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.