مهرفروزان

همانا این دلها همانند بدنها افسرده می شوند،پس برای شادابی دلها،سخنان زیبای حکمت آمیزبجویید. امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام

آذر 88
1 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
5 پست
مرداد 88
17 پست
درد_و_دل
2 پست
خدا
3 پست
داستان
3 پست
ایران
1 پست
رمضان
8 پست
عشق
1 پست
جمعه
1 پست
صداقت
1 پست
شعر
1 پست