مهرفروزان

همانا این دلها همانند بدنها افسرده می شوند،پس برای شادابی دلها،سخنان زیبای حکمت آمیزبجویید. امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام

آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
1 پست